“Met een duidelijke plaatsbeschrijving verzekerd u uw vastgoed”

Voorkom onduidelijkheid bij aanvang en uittreden (vertrek) van uw huurder(s) wanneer het gaat om de staat van het verhuurde. Met onze service “indoor plaatsbeschrijving” bent u verzekerd van duidelijkheid omtrent de staat van uw verhuur objecten en ruimten. Zowel bij het intrekken van een huurder als voor/bij vertrek, maken wij foto’s en een complete gedetailleerde lijst van de staat van het verhuurde.

Duidelijkheid voor verhuurder en huurder
In het bijzonder draagt deze dienstverlening bij wanneer er geschillen zijn omtrent schade aan uw vastgoed. De indoor-plaatsbeschrijving biedt zowel huurder als verhuurder duidelijkheid omtrent de volledige staat en is een solide toevoeging bij overeenkomsten waarbij afspraken over gebruik, verbouwing, toevoeging e.a. aanpassingen opgenomen zijn.

Bewijsstuk
De plaatsbeschrijving geeft inzicht in condities van uw vastgoed als het gaat om alles wat zichtbaar is, maar meer dan dat, vormt het een bewijsstuk wanneer er onverhoopt zonder toestemming iets veranderd is aan die vastgelegde conditie(s). Zowel bij zichtbaar misbruik, verbouwing of andere veranderingen waarvoor u als verhuurder geen toestemming heeft gegeven, kan de plaatsbeschrijving als wettig bewijsstuk worden aangevoerd.

Schade verhalen
Bovendien mag u bij schade welke aantoonbaar door aanwezigheid van een duidelijke plaatsbeschrijving, in een rechtsproces de “beschrijving” inclusief beeldmateriaal aandragen als bewijslast.

De meerwaarde van plaatsbeschrijving

Rechtsgeldigheid plaatsbeschrijving 100%
Geschikt voor particulier en zakelijk vastgoed 80%
Kostenbesparend 40%

Specificatie van de service & kosten
Afhankelijk van de omvang van uw vastgoed, zijn de kosten voor een bepaling v.a. € 175,- per keer incl. voorrijd kosten (Noord-Brabant). Buiten Noord-Brabant betaald u een toeslag van 0.50 per gereden km.

U ontvangt daarvoor een rapportage (de plaatsbeschrijving), foto’s plus een door uw huurder ondertekende verklaring/akkoord met de opgestelde plaatsbeschrijving. Wij houden de volledige beschrijving gedurende 12 maanden in onze databank. Voor verloop van de 12 maanden krijgt u automatisch een melding met vrijblijvend de keuze een nieuwe plaatsbeschrijving te laten opstellen. U kunt deze “vernieuwde plaatsbeschrijving” hanteren als een tussentijdse keuring van het “zichtbare” gebruik van uw vastgoed.

– Plaatsbeschrijving in tekst (digitaal)
– Foto’s (tot maximaal 20 per ruimte)
– Ondertekende verklaring huurder
– Opname van uw gegevens in onze databank
– Automatische melding bij verstrijken van de 12 mnd
(mogelijkheid herhalen plaatsbeschrijving)