Beheer parkeerterrein is vaak een onderbelicht onderdeel van uw totale vastgoedbeheer. Bij met name de grote complexen is het onderhoud en met name het schoonhouden van uw parkeerplaatsen een belangrijk onderdeel als het gaat om de beleving/toegang van huurders en bezoekers tot uw complex.

Vastgoed Beheer Tilburg zorgt bij beheer parkeerterrein er voor dat uw parkeerplaatsen frequent wordt schoongeveegd en 1x peer wordt gecontroleerd op toegang en veiligheid. We doen dit uiteraard samen met ervaren experts op het gebied van reiniging en veiligheid.

Ook voor tijdelijk beer parkeerterrein leveren we mankracht voor niet enkel het technische beheer, maar ook voor toezicht.